Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva bezpečně do školy

Jak jsme se zasadili o zvýšení bezpečnosti dětí při docházce do ZŠ Smidary.
article preview

Realizované intervence našeho spolku v oblasti zlepšení bezpečnosti školáků při cestě do školy v roce 2018 v součinnosti s obcí Smidary:

Výzva „Bezpečně do školy“ – I.část

Spolek Loučná Hora dětem, jehož cílem je, mimo jiné, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické (viz. stanovy spolku), dává podnět ke zlepšení bezpečného přecházení vozovky po cestě od autobusové zastávky Smidary do ZŠ Smidary. Konkrétně se jedná o 3 přechody pro chodce, které lze mnohem výrazněji označit a tím snížit riziko možného střetu chodce s automobilem. Dáváme tímto podnět ke zdůraznění dopravního značení přechodů pro chodce ve formě zvýrazněných reflexních svislých dopravních značek, upozorňujícího značení přímo na vozovce (vodorovné dopravní značení) a popřípadě i snížení rychlosti na hlavní komunikaci v úseku těchto přechodů pro chodce (týká se 2 přechodů přes hlavní komunikaci).

Za bezpečný pohyb dětí v dopravě zodpovídají především jejich rodiče – škola může dítěti dát v rámci dopravní výchovy pouze základy, praxi v reálném dopravním prostředí musí zajistit rodiče.  Za další preventivní pilíř, mimo rodinu a školu, považujeme viditelné dopravní značení přechodů pro chodce. To je bohužel v současné době vzhledem ke zvýšenému provozu (včetně kamionové dopravy) po hlavní komunikaci již nedostačující. Chceme provést preventivní opatření včas, nechceme čekat, až bude k tomuto kroku tragický důvod.

Dáváme podnět k řešení prostřednictvím OÚ Smidary a žádáme o řešení přes úrovně další – SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. (Kutnohorská 59, Hradec Králové – Plačice, 500 04).

Podrobnější popis a fotodokumentace stávající situace a navrhovaná řešení:

K ZŠ Smidary vedou z obce dvě přístupové cesty pro chodce vedoucí přes hlavní komunikaci. První trasa vede od autobusové zastávky k parku, přes vjezd na čerpací stanici a dále přes přechod pro chodce u výjezdu z čerpací stanice. Druhá trasa vede přes přechod u školy, který se nachází na začátku obce. Stávající značení přechodů pro chodce je pouze základní, před přechodem u  autobusové zastávky chybí svislé dopravní značení, je zde pouze „zebra“. Značení přechodu přímo na komunikaci (tzv.“zebra“) je v dosti opotřebeném stavu a tudíž i méně viditelné. Na těchto přechodech je zvýšený počet chodců – dětí  hlavně v ranních hodinách, kdy je v jarním, podzimním a zimním období ještě šero. Jako stěžejní proto vidíme označení přechodů, vedoucích přes hlavní komunikaci, reflexními zvýrazněnými dopravními značkami.  A to tak, aby byly dobře viditelné. Běžná praxe ukazuje, že i vodorovné dopravní značení upozorňující na zvýšený pohyb dětí a blízkosti školy (pozn. značení přímo na vozovce „pozor děti“ a „škola“) je hybnou silou, která přiměje řidiče k ostražitosti a sundání nohy z pedálů plynu.  Tato značení se jeví jako smysluplná hlavně ve frekventované zatáčce vedoucí od autobusové zastávky k parku a u přechodu u školy. Případné snížení rychlosti u přechodů pro chodce přes hlavní komunikaci vidíme jako třetí nedílný bod, který povede k zajištění bezpečné cesty všech docházejících dětí do školy ve Smidarech.

 

Výzva „Bezpečně do školy“ – II.část

Spolek Loučná Hora dětem, jehož cílem je, mimo jiné, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické (viz. stanovy spolku), dává podnět ke zlepšení bezpečného přecházení vozovky na autobusové zastávce Smidary, kde je v pracovní dny zvýšený pohyb dětí.

Navrhované řešení – v pracovní dny zajistit bezpečné přecházení dětí na frekventované komunikaci u autobusové zastávky prostřednictvím dohledu proškolené osoby s „terčíkem“ k zastavení dopravy (předpokládáme, že vzhledem k povaze práce může jít o 2 proškolené osoby v důchodu, které se mohou zastupovat). Jednalo by se o řízení přecházení dětí od autobusové zastávky v době, kdy je pohyb dětí největší – tedy v ranních, poledních a odpoledních hodinách (tzn. 3x denně cca na ½ hod. dle jízdního řádu).

O toto opatření žádáme i na základě projednávání této situace na školské radě – viz. zápis ze školské rady ze dne 11.12.2017 a 10.5.2018, konkrétně bod č. 6 (http://www.zssmidary.cz/zapiszrady.php). Je tedy patrné, že tato potřeba vychází nejen z potřeb rodičů, ale i školy. Obzvláště apelujeme na současnou situaci, kdy je v závislosti na budování kanalizace v obci zvýšený pohyb plně naložených nákladních automobilů a stavebních strojů, což je patrné z našeho monitorování situace v již zmíněných časech na autobusové zastávce.

 
 


Poslední fotografieStatistiky

Online: 2
Celkem: 63205
Měsíc: 774
Den: 25