Jdi na obsah Jdi na menu
 


Park u kostela

Jak jsme ze staré nefunkční nádrže udělali park s prolézačkami pro děti a odpočívadlem pro cyklisty.
article preview

Podstata odpočinkové zóny

V naší obci se před realizací projektu nacházela stará nefunkční požární nádrž přímo naproti kostelíku sv. Jiří. Zabírala plochu, která nyní již slouží jako příjemné místo plné zeleně. V obci se nenalézal žádný park ani hřiště s prolézačkami. Náš projekt chtěl tedy tyto dvě varianty spojit a vytvořil tak klidné místo, kde se mohou scházet lidé, odpočívat cyklisté a zároveň si zde mohou hrát děti na několika prolézačkách. Při vytváření projektu jsme vycházeli z myšlenky, že musí být zachován ráz krajiny. Proto  jsme se snažili vytvořit místo, které by bylo v harmonii s kostelíkem sv. Jiří, místo obklopené zelení a za použití přírodních materiálů.

Práce na projektu

Na projektu jsme pracovali velice intenzivně a věnovali mu každou volnou chvíli. Podařilo se vše dotáhnout do zdárného konce. Naše snaha získat finance na realizaci projektu nebyla marná. Náš projekt Park u kostela byl podpořen Nadací Partnerství, která na realizaci projektu poskytla nadační příspěvek ve výši 198 tisíc. Projekt "Park u kostela" byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP ČR.

 

1. a 2. komunitní plánování obyvatel Loučné Hory - květen a červen 2011 v kostele sv. Jiří

Na prvním setkání měli  občané možnost sami navrhnout podobu Parku u kostela. Na základě těchto návrhů, představ a připomínek zhotovil zahradní architekt 2 projekty, ze kterých byl na druhé schůzi obyvatel vybrán finální projekt. První plánovací setkání obyvatel proběhlo v sobotu 21.5.2011  v kostele sv. Jiří. Po zahájení a seznámení s programem, se příchozí obyvatelé zapojili do plánování, jehož první fází byli tzv. "nápady", které se sepisovali na velké papíry. V kostele bylo připraveno i občerstvení, které přišlo o přestávce vhod. V druhé části setkání se lidé rozdělili do 3 pracovních skupin, ve kterých dávali dohromady své nápady, které zakreslovali do "slepé mapy". Po ukončení práce ve skupinkách nastalo prezentování vytvořených návrhů. Celé odpoledne proběhlo za účasti zástupce Nadace Partnerství, zahradního architekta a zástupců obce. Jak již bylo řečeno výše, na 2. setkání se pak vybíralo z dvou finálních návrhů, které dali dohromady sami obyvatelé. Součástí byla i diskuse a dolaďování detailů.

 

1.setkani-obyvatel-029.jpg1.setkani-obyvatel-010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

              

 

1.setkani-obyvatel-033.jpg

                 

Konečný výsledek - "Park u kostela"

Realizovali jsme projekt odpočinkové zóny nazvaný "Park u kostela", a to i za pomoci místních obyvatel, kteří se podíleli na  plánování  celého projektu a také částečně na realizaci (společně jsme sázeli stromy, záhony, vytvořili dopadové plochy, kotvili patky pro prolézačky, natírali a instalovali herní prvky, natírali altán, pergolu a lavičky atd). Společnou prací jsme docílili toho, že v naší obci máme místo plné zeleně, kde se lidé s chutí pozastaví, posedí a odpočinou si. Místo, kde je možné trávit na čerstvém vzduchu volný čas s dětmi a vnoučaty, které si mohou bez obav hrát na certifikovaných prolézačkách. Podařilo se nám zapojit do dění místní i přespolní obyvatele, kterým nebylo lhostejné nové využití nádrže jako parku (spolupráce s místními dobrovolnými hasiči, s klienty Domu s pečovatelskou službou, komunitní plánování se všemi obyvateli obce). Všem patří velký dík za kus poctivě odvedené práce.  Realizací projektu se nám podařilo  oživit veřejný život v obci, snad i posílit  mezilidské vztahy a posílit v lidech pocit hrdosti na svou odvedenou práci a na obec jako celek. Díky zkrášlení doposud nevzhledné a nevyužité plochy nádrže se každý rok setkáváme s  kladnou odezvu mezi turisty i cyklisty. 

Park je majetkem obce Smidary, která se na základě podepsané smlouvy zavázala o park pečovat a udržovat zeleň i herní prvky. Každopádně jsme ochotni pomáhat při úpravách a opravách v parku a v tomto směru nabízíme nápomocnou ruku při spolupráci s obcí Smidary po dobu trvání našeho spolku. Již jsme se podíleli na kompletním přebroušení a přelakování herních prvků, průběžném doplňování mulče a pletí záhonů. 

nadrz-001.jpg

dsc_0067.jpg

 

  dsc_0064.jpg  

 

 

 

 

 

dsc_0073.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vedral - vodní plocha

Uvažuje se v návrhu i s vodní plochou, která by dětský park oživila a zároveň by do ní mohla mohla být svedena srážková voda z parkových cest?

 


Poslední fotografieStatistiky

Online: 1
Celkem: 64060
Měsíc: 712
Den: 29